Hva er mobbing og hva kan man snakke om på SnakkOmMobbing.no?

Vi er her for å hjelpe deg – uansett hva du har behov for å snakke om.

Hva er mobbing?

Mobbing kan være ulike handlinger som oppleves vondt og ødeleggende for den som blir utsatt for dem. Det kan være negative ord som blir sagt eller skrevet på sosiale medier. Det kan være handlinger som vold (dytting, slag, spark), ødeleggelse av klær eller ting, eller negative blikk. Eller det å bli oversett eller utestengt, som å flere ganger ikke bli invitert med på noe som de andre blir invitert til. Du kan lese mer om hva mobbing er, på Udir sine sider: https://nullmobbing.no/

Noen vanlige tema er:

  • tenker mye på noe det er vanskelig å snakke om
  • opplever utestenging eller får kommentarer
  • sliter med selvbilde, angst, søvn eller tristhet
  • har det fortsatt vanskelig selv om mobbingen har stoppet
  • mobber eller plager andre
  • har det vanskelig på skolen, på fritiden eller hjemme
  • lurer på hva mobbing er, eller har spørsmål om mobbing

Det krever mot å ta kontakt. Men det er utrolig viktig at du ikke bærer på vonde ting helt alene. Alle mennesker har behov for å bli hørt og trodd. Hos snakkommobbing.no er du trygg og helt anonym. Verdt å gi det en sjanse?