Hva er 100% anonym?

Du er helt anonym når du bruker vår chat-tjeneste, hvis du ikke selv forteller hvem du er.

Det betyr at fagpersonene i SnakkOmMobbing.no ikke vet mer om deg enn det du velger å fortelle. Når du for eksempel sier hvor gammel du er, kjønn eller fylke du bor i er du likevel anonym. Det er fordi det er så mange som er på samme alder med samme kjønn. Meldinger mellom deg og fagpersonen fra SnakkOmMobbing.no sendes kryptert. Dette gjør at det er umulig for andre å overvåke det du skriver.

SnakkOmMobbing.no lagrer ikke IP-adresser eller annen informasjon som kan identifisere deg.

Personopplysninger er informasjon som gjør at andre kan finne ut hvem du er, for eksempel ditt:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Bilde

Hvis du gir oss personopplysninger har vi som helsepersonell plikter ved alvorlig bekymring. Det går ut på en plikt til å forsøke å avverge at du eller andre blir skadet. Det kan for eksempel gjelde dersom vi tror et barn utsettes for omsorgssvikt eller mishandling av voksne. Norsk lov gir oss en varslingsplikt i sånne tilfeller, men bare når vi vet hvem vi snakker med (se personopplysninger).

Normalt sletter vi samtaler med slike opplysninger innen en virkedag. Men i noen spesielle tilfeller lagres samtalene lenger. Det er fordi vi kan bli bedt om å utlevere samtalen i forbindelse med etterforskning. I disse tilfellene slettes samtalen så snart den utlevert.

Les mer om personopplysninger og personvern på datatilsynet.no og dubestemmer.no.