Forskning om mobbing

Vi vil at flere skal forstå hvor vondt det er å bli mobbet.

Tusenvis av barn og unge chatter på snakkommobbing.no hvert år. Til sammen forteller de om mange ting, som politikere og andre som bestemmer i Norge burde få vite. Vi vil at de skal vite enda mer, for eksempel om hvor mobbing foregår, om det ofte er vanskelig å få hjelp, og at det er veldig vondt å oppleve mobbing. Og når man ser på mange tusen samtaler samlet, får man mange gode svar som kan hjelpe andre som blir utsatt for mobbing i fremtiden.

Derfor har vi spurt om noen forskere kan hjelpe oss med å fortelle både politikere og andre som bestemmer, om det som mange barn og unge er opptatt av i forhold til mobbing.

Vet du hva forskning er?

Helt enkelt forklart er forskning en veldig grundig undersøkelse, for å få kunnskap om et tema, for eksempel om mobbing. En person som driver med forskning kalles for en forsker.

Helt trygt å chatte

Vi vet at trygghet er viktig for de som chatter! Det er veldig strenge regler for forskning og for at samtalene skal kunne brukes til forskning må det være helt umulig å finne ut hvem som har tatt chat-samtalen. Så hvis du for eksempel har sagt hva du heter eller hvor du bor, blir samtalen ikke tatt med i forskningsprosjektet. Dersom du har oppgitt slike personopplysninger vil samtalen uansett slettes så fort som mulig.

Har du spørsmål om forskning eller noe annet? Send oss en e-post.