som-logo-580

-chat helt anonymt med en voksen du kan stole på.

 

 Åpent kl 16-21 fra søndag til torsdag

Hva kan du prate med oss om?

Mange som kontakter oss

– lurer på hva mobbing er, eller har spørsmål om mobbing

– opplever mobbing eller har blitt mobbet før

– mobber eller plager andre

– synes det er vanskelig å snakke

– har det vanskelig på skolen, på fritiden eller hjemme			
Helt trygt og anonymt!

Det skal være trygt å chatte på snakkommobbing.no!

Vi er her for å hjelpe, og vet at trygghet og anonymitet er viktig for mange når de skal snakke om vanskelige ting. Hvordan gjør vi det på chatten til snakkommobbing.no?

Anonymitet og sikkerhet

Du er helt anonym når du bruker vår chat-tjenesten. Det betyr at fagpersonene i Snakkommobbing.no ikke vet mer om deg enn det du velger å fortelle. Når du for eksempel sier alder, kjønn eller hvilket fylke du bor i er du likevel anonym, fordi det er så mange som er på samme alder med samme kjønn.

Meldinger mellom deg og fagpersonen fra snakkommobbing.no sendes kryptert. Dette gjør at det er umulig for andre å overvåke det du skriver. Snakkommobbing.no lagrer ikke IP-adresser eller annen informasjon som kan identifisere deg.

Helsepersonellets plikter

Personopplysninger er informasjon som gjør det mulig å finne ut hvem du er. Eksempler på det er når du gir oss:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Bilder

Opplysningsplikt = Du sier hvem du er + Du sier noe som gir grunn til alvorlig bekymring

Helsepersonells plikter ved alvorlig bekymring handler om å forsøke å avverge at du eller andre blir skadet. Det kan for eksempel gjelde dersom barn utsettes for omsorgssvikt eller mishandling av voksne. Norsk lov gir oss en varslingsplikt der det framkommer slik informasjon og samtalens innhold kan føre til identifisering.

Les mer om personopplysninger og personvern på: datatilsynet.no og dubestemmer.no

Lagring

Vi har tilgang til chat-dialogen i opptil 72 timer etter at samtalen avsluttes, før den slettes. Chat-dialogen brukes kun til evaluering, opplæring og kvalitetssikring internt i chat-tjenesten. På denne måten kan Snakkommobbing.no hele tiden arbeide for å bli bedre.

Lovgrunnlag

Opplysningsplikten til Snakkommobbing.no reguleres av rettigheter og plikter etter lov av 14. april 2000 nr. 30 om helsepersonell. Se også: https://helsedirektoratet.no/nyheter/klargjor-regler-for-taushetsplikt

Snakkommobbing.no databehandlingspolicy reguleres av rettigheter og plikter etter lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften).

Vil du skjule besøket på nettsiden?

 TIPS!

De fleste nettlesere lagrer adresser som er brukt. Du kan lese mer om hvordan du skjuler besøket på våre nettsider hvis du ønsker det her:

SLIK SKJULER DU BESØKTE NETTADRESSER

Når du surfer på internett legges det igjen spor på datamaskinen du bruker som viser hvilke sider du har vært på. Vanligvis er dette nyttig for den som surfer på internett, men noen ganger ønsker du kanskje å skjule hvilke sider du har vært på for andre som bruker samme datamaskin. For å hindre at andre ser hvilke sider du besøker har du to muligheter: Slette historikk, informasjonskapsler/cookies og midlertidige filer eller bruke det som kalles privatmodus eller inkognitomodus. Begge alternativene hindrer at de som bruker maskinen etter deg kan se hvilke sider du har besøkt. Hvis du sletter historikk-metoden, vil alle tidligere besøk slettes, mens hvis du bruker privatmodus, vil bare det ene besøket skjules.

PRIVATMODUS

De fleste nettlesere har en funksjon du kan bruke hvis du ønsker at nettsidebesøket ikke skal være synlig for andre. Privatmodus betyr at midlertidige filer, informasjonskapsler/cookies og historikk/logg ikke lagres når du er ferdig med å surfe og lukker vinduet.

Funksjonen har ulike navn i de ulike nettleserne:

Internet Explorer – Sikkerhets-menyen | InPrivate-visning Google Chrome – Verktøy-menyen | Inkognitomodus Safari og Firefox – Verktøy-menyen | Privat nettlesing

SLETTE HISTORIKK

Du kan slette historikken som viser hvilke sider du har surfet på. Muligheten til å slette finner du i nettleserens innstillinger. I Internet Explorer og Google Chrome finner du det under ’Verktøy’, og videre under ’Alternativer for internett’. Det vil variere fra nettleser til nettleser hva det heter videre. I Internet Explorer står det ’Slett leserlogg’ og bruker du Google Chrome går du til fanen som heter ’Avansert’ og videre til ’Slett nettleserdata’. I Internet Explorer kan du også gå inn via Sikkerhetsmenyen. I Mozilla Firefox finner du muligheten til å slette historikk under ’Verktøy’ og så videre til ’Innstillinger’ og deretter under fanen som heter ’Personvern’.