som-logo-580

-chat helt anonymt med en voksen du kan stole på.

 

 Vi har åpent i hele sommer:

Tirsdager og torsdager | Fra kl 16-21

Hva kan du prate med oss om?

Mange som kontakter oss

– lurer på hva mobbing er, eller har spørsmål om mobbing

– opplever mobbing eller har blitt mobbet før

– mobber eller plager andre

– synes det er vanskelig å snakke

– har det vanskelig på skolen, på fritiden eller hjemme			
Helt trygt og 100% anonymt!

Vi har lagt stor vekt på sikkerhet når vi opprettet denne chatten.

Meldinger mellom deg og fagpersonen fra Snakkommobbing.no sendes kryptert. Dette slik at det er umulig for andre å overvåke det du skriver. Når samtalen er ferdig og du lukker vinduet til nettleseren din, er det ikke lenger mulig å se hva du har skrevet. Snakkommobbing.no lagrer ikke IP-adresser, men vi lagrer dialog-teksten i et kort tidsrom, og brukes kun til intern evaluering.

TIPS!

De fleste nettlesere lagrer adresser som er brukt. Du kan lese mer om hvordan du skjuler besøket på våre nettsider hvis du ønsker det her:

SLIK SKJULER DU BESØKTE NETTADRESSER

Når du surfer på internett legges det igjen spor på datamaskinen du bruker som viser hvilke sider du har vært på. Vanligvis er dette nyttig for den som surfer på internett, men noen ganger ønsker du kanskje å skjule hvilke sider du har vært på for andre som bruker samme datamaskin. For å hindre at andre ser hvilke sider du besøker har du to muligheter: Slette historikk, informasjonskapsler/cookies og midlertidige filer eller bruke det som kalles privatmodus eller inkognitomodus. Begge alternativene hindrer at de som bruker maskinen etter deg kan se hvilke sider du har besøkt. Hvis du sletter historikk-metoden, vil alle tidligere besøk slettes, mens hvis du bruker privatmodus, vil bare det ene besøket skjules.

PRIVATMODUS

De fleste nettlesere har en funksjon du kan bruke hvis du ønsker at nettsidebesøket ikke skal være synlig for andre. Privatmodus betyr at midlertidige filer, informasjonskapsler/cookies og historikk/logg ikke lagres når du er ferdig med å surfe og lukker vinduet.

Funksjonen har ulike navn i de ulike nettleserne:

Internet Explorer – Sikkerhets-menyen | InPrivate-visning Google Chrome – Verktøy-menyen | Inkognitomodus Safari og Firefox – Verktøy-menyen | Privat nettlesing

SLETTE HISTORIKK

Du kan slette historikken som viser hvilke sider du har surfet på. Muligheten til å slette finner du i nettleserens innstillinger. I Internet Explorer og Google Chrome finner du det under ’Verktøy’, og videre under ’Alternativer for internett’. Det vil variere fra nettleser til nettleser hva det heter videre. I Internet Explorer står det ’Slett leserlogg’ og bruker du Google Chrome går du til fanen som heter ’Avansert’ og videre til ’Slett nettleserdata’. I Internet Explorer kan du også gå inn via Sikkerhetsmenyen. I Mozilla Firefox finner du muligheten til å slette historikk under ’Verktøy’ og så videre til ’Innstillinger’ og deretter under fanen som heter ’Personvern’.

Om sikkerhet og lagring

Brukere av chat-tjenesten Snakkommobbing.no er 100 % anonyme. Det betyr at fagpersonene i Snakkommobbing.no ikke vet hvem som tar kontakt. Brukere av chat-tjenesten til Snakkommobbing.no skal være helt trygge på at alle opplysninger i en chat-samtale ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. Les mer om personopplysninger og personvern på: datatilsynet.no og dubestemmer.no

Lovgrunnlag

Snakkommobbing.no databehandlingspolicy reguleres av rettigheter og plikter etter lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften).

Lagring og oppbevaring

Snakkommobbing.no har tilgang til tekst chat-dialogen i opptil 72 timer etter at samtalen avsluttes, før den slettes. Det er kun fagpersoner ved Snakkommobbing.no som har tilgang til chat-dialogen i denne perioden. Chat-dialogen brukes kun til evaluering, opplæring og kvalitetssikring internt. På denne måten kan Snakkommobbing.no hele tiden arbeide for å bli bedre.

Personopplysninger som bruker skrives uoppfordret

Snakkommobbing.no er en chat-tjeneste som legger vekt på anonymitet. Anonymitet betyr her at det ikke skal være mulig for fagpersoner ved Snakkommobbing.no å knytte opplysninger til deg som person. Brukere av chat-tjenesten oppfordres derfor til å ikke oppgi navn, bosted eller andre personopplysninger. Fagpersonene skal heller aldri oppsøke personopplysninger aktivt. Personopplysninger som brukere uoppfordret gir til kjenne i dialogen lagres på samme måte som annen informasjon – helt trygt – og slettes innen 72 timer. Dette utløser likevel en lovmessig opplysningsplikt dersom vi tror det er fare for din eller andre liv og helse:

Opplysningsplikt

Fagpersonene i Snakkommobbing.no er helsepersonell, og har derfor plikt til å varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom. Opplysningsplikt til nødetater (politi) gjelder når vi har identifiserbare personopplysninger, og mistenker

  • fare for brukes egen eller andres liv og helse
  • fare for slike hendelser eller planer frem i tid

I loven står det også at den som yter helsehjelp skal være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side, for eksempel omsorgssvikt eller barnemishandling. Det er leder for Snakkommobbing.no som er ansvarlig for utlevering av slike opplysninger.

Lovgrunnlag

Opplysningsplikten til Snakkommobbing.no reguleres av rettigheter og plikter etter lov av 14. april 2000 nr. 30 om helsepersonell. Se også: https://helsedirektoratet.no/nyheter/klargjor-regler-for-taushetsplikt

Leverandør av chat-programmet

Leverandør av chat-programmet er eDialog24. Leverandøren skal følge de rutiner og instrukser for lagring, oppbevaring som Snakkommobbing.no til enhver tid har bestemt skal gjelde. eDialog24 plikter å gi Snakkommobbing.no tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og bistå, slik at Snakkommobbing.no kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Snakkommobbing.no har, med mindre annet er avtale eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i opplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. eDialog24 plikter å gi nødvendig bistand til dette. eDialog24 har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen og plikter å treffe nødvendige tiltak for å sikre både egen og egne ansattes evne til å etterleve denne. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

Sikkerhet – Leverandør av chat-programmet

eDialog24 skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter. eDialog24 har dokumenterte rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene.

Sikkerhetsrevisjoner

Det gjennomføres årlige sikkerhetsrevisjoner for eDilaog24 løsningen som omfattes av avtalen med Snakkommobbing.no. Revisjonen omfatter gjennomgang av rutiner, stedlige kontroller og eventuelt andre egnede kontrolltiltak.